Giften en Legaten

 Elke gift of legaat is welkom, want wij kunnen niet zonder!

3 van de 10.000 redenen om een gift te doen

1

Gedeeltelijke subsidiëring

De salarissen van de psychologen worden slechts gedeeltelijk gefinancierd door regionale instanties of door deelname aan diverse projecten. Het verzekeren van de dienstverlening aan patiënten en hun familie is een zware maandelijkse financiële last voor het Centrum.

2

Salaris

Een deel van het salaris van de psychologen, maar ook de werkingskosten (permanente vorming, participatie aan professionele en wetenschappelijke uitwisselingen) die noodzakelijk zijn om de hulpverlening te optimaliseren, worden volledig bekostigd door het Harvey Cushing Centrum.

3

Uitbreiding

Giften en legaten zijn dus onmisbaar voor het verdere bestaan van het Harvey Cushing Centrum en laten ons ook toe de psychologische hulpverlening verder uit te breiden naar andere Belgische zorgcentra in Vlaanderen, Brussel of Wallonië, waar deze hulpverlening nog niet wordt aangeboden.


Maak hieronder je storting

En je maakt een wereld van verschil

Giften kunnen gestort worden op de volgende bankrekening

IBAN : BE55 2100 0489 7744
BIC : GEBABEBB
Rekeninghouder : Harvey Cushing Centrum v.z.w.

Het Harvey Cushing centrum is officieel erkend en gemachtigd om giften en schenkingen te aanvaarden. Meer informatie over giften en legaten kan u vinden op de volgende websites:

www.dons-legs.be
www.giften-legaten.be

Elke gift van minimum 40 Euro is fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat de gift rechtstreeks wordt gestort op de hierboven vermelde rekening van de v.z.w. Harvey Cushing Centrum met de mededeling: “Gift van + naam en voornaam”.

Een fiscaal attest wordt u toegezonden als bewijs van uw zeer gewaardeerde bijdrage.  Overeenkomstig de Belgische wetgeving maakt het Harvey Cushing Centrum jaarlijks een lijst met donateurs en gestorte bedragen over aan de fiscale administratie.

Mede namens de patiënten en hun naasten danken wij u bij voorbaat voor elke gift aan het Harvey Cushing Centrum.