Het bestuur

Het Harvey Cushing Centrum wordt uitsluitend bestuurd door vrijwilligers.

De Raad van Bestuur van het Harvey Cushing Centrum vergadert tweemaal per jaar om te waken over het doel en de goede gang van zaken van het Centrum. Het directiecomité, dat door deze raad wordt gevormd en gecontroleerd, zorgt voor het dagelijkse bestuur van het Centrum en de realisatie van concrete projecten. De Raad van Bestuur telt meerdere specialisten en ervaringsdeskundigen uit de diverse domeinen waarin het Centrum actief is.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld

Prof. Dr. Danielle BALERIAUX

Neuroradiologe, ULB – Erasmusziekenhuis, Ondervoorzitter

Dr. Jacques BORN

Neurochirurg, CHR La Citadelle, Luik

Dr. Gabrielle CAERS

Neus-, Keel-, Oorarts.

Dr. Philippe DAVID

Neuroradioloog, ULB – Erasmusziekenhuis

Mevr. Dominique de BUYL

 

Prof. Dr. Jean D’HAENS

Neurochirurg, VUB – UZ Brussel

Stichting tegen Kanker

 

Mevr. Fabienne KNAPEN

Juriste, CHR La Citadelle, Luik

Dr. Guus KOERTS

Neurochirurg, UCL – Saint-Luc ziekenhuis

Prof. Dr. Florence LEFRANC

Neurochirurg, ULB – Erasmusziekenhuis

Mevr. Lia LE ROY

Werkgroep Hersentumoren v.z.w.

Prof. Dr. Stan MAES

Psycholoog, Universiteit Leiden, Penningmeester

Prof. Dr. Massimo PANDOLFO

Neuroloog, ULB – Erasmusziekenhuis

Prof. Dr. Philippe PAQUIER

Neurolinguïst, ULB – Erasmusziekenhuis, Voorzitter

Prof. Dr. Dominique PARDOEN

Psychiater

Prof. Dr. Christian RAFTOPOULOS

Neurochirurg, UCL – Saint-Luc ziekenhuis

Prof. Dr. Patrick VAN BOGAERT

Kinderneuroloog, ULB – Erasmusziekenhuis

Dhr. Daniel VANDENBORRE

Psycholoog, Directeur

Dhr. Ronny VAN HOECKE

Erevoorzitter

Dhr. Michel VERHAEGHE

Expert-boekhouder

Het directiecomité bestaat uit

 

Prof. Dr. Philippe Paquier

Voorzitter

Prof. Dr. Danielle Balériaux

Ondervoorzitter

Dhr. Daniel Vandenborre

Directeur

Prof. Dr. Stan Maes

Penningmeester