Het bestuur

Het Harvey Cushing Centrum wordt uitsluitend bestuurd door vrijwilligers.

De Raad van Bestuur van het Harvey Cushing Centrum vergadert tweemaal per jaar om te waken over het doel en de goede gang van zaken van het Centrum. Het directiecomité, dat door deze raad wordt gevormd en gecontroleerd, zorgt voor het dagelijkse bestuur van het Centrum en de realisatie van concrete projecten. De Raad van Bestuur telt meerdere specialisten en ervaringsdeskundigen uit de diverse domeinen waarin het Centrum actief is.

Deze pagina is in opbouw