Navormingscursus details

Navorming voor psychologen op het terrein van de begeleiding van patiënten met hersentumoren

Aangeboden door: Harvey Cushing Centrum v.z.w.

Doelgroep

 • Psychologen die werkzaam zijn (of willen zijn) in de gezondheidszorg en kennis en vaardigheden willen verwerven om patiënten met hersentumoren te begeleiden.
 • Klinische, gezondheids- of neuropsychologen in opleiding.
 • Andere psychologen die beroepshalve geconfronteerd worden met patiënten die lijden aan hersentumoren.

Doel van de cursus

 • Verwerven van neurologische basiskennis in het algemeen (functioneren van de hersenen) en meer bepaald m.b.t. de diagnostiek, de aard, de behandeling en de prognose van hersentumoren en epilepsie.
 • Verwerven van basiskennis m.b.t. neuroimaging technieken (MRI, fMRI, PET…).
 • Verwerven van basiskennis op het terrein van de neurochirurgie en andere behandelingsmethoden (medicatie, radiotherapie, chemotherapie).
 • Kennis verwerven van het medische proces waardoor de patiënt wordt geleid (onderzoek, hospitalisatie, observatie, ingrepen, ontslag uit het ziekenhuis…) en de diverse disciplines die daarbij een rol spelen.
 • Inzicht verwerven in de psychologische (emotionele, cognitieve, gedrags- en relationele) consequenties van hersentumoren bij kinderen en volwassenen.
 • Verwerven van vaardigheden m.b.t. neuropsychologisch en klinisch diagnostisch onderzoek bij deze patiëntengroep (inclusief kinderen en adolescenten).
 • Verwerven van vaardigheden m.b.t. de psychologische voorbereiding van patiënten op neurologisch en neuroradiologisch onderzoek en neurochirurgie.
 • Vaardigden verwerven voor het informeren en begeleiden van familieleden van patiënten.
 • Vaardigheden verwerven in psychologische behandelingstechnieken voor cognitieve, emotionele, relationele en gedragsproblemen op basis van literatuur en casuïstiek.
 • Vaardigheden verwerven op het terrein van palliatieve zorg en begeleiding rond levenseinde.

Vorm en Rekrutering van de cursisten

De training wordt aangeboden op vijf vrijdagen:  4 april, 25 april, 9 mei, 16 mei en 23 mei 2014.

Elke cursusdag is opgebouwd uit een medisch en een psychologisch deel en bestaat uit presentaties door experten, maar ook uit vaardigheidstraining, waarbij actieve participatie is vereist. Cursisten mogen daarom maximaal één bijeenkomst missen en ontvangen voor de gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht. Van de cursisten wordt voor elke cursusdag een beperkte voorbereiding gevraagd (lezen van een of twee artikelen uit het cursusboek + formuleren van vragen voor docenten + eigen casussen voorbereiden).

De cursus vindt plaats in de Bibliotheek Kiekens van het UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel.

http://www.uzbrussel.be/u/view/nl/2215448-Wegbeschrijving+NAAR+het+UZ+Brussel.html

De cursus wordt in het Nederlands gegeven, maar het cursusmateriaal  kan in het Engels opgesteld zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich voor 24 maart 2014 online inschrijven via de website van het Harvey Cushing Centrum : www.harvey-cushing-center.be. Een beknopt CV moet geüpload worden bij de inschrijving. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.

Dankzij een gift, draagt het Harvey Cushing Centrum het belangrijkste deel van de kosten voor deze Nederlandstalige cursus,  maar cursisten betalen zelf ook een beperkte bijdrage (200.00 EUR voor afgestudeerde psychologen, 100.00 EUR voor masterstudenten).

Docenten

Alle docenten zijn academici en hulpverleners verbonden aan binnen- en buitenlandse universitaire centra en/of werkzaam als arts of psycholoog op het terrein van de begeleiding van patiënten met hersenaandoeningen. Zie lijst docenten.

Inhoud van de cursus

Dag 1 (04/04/2014) : Medische achtergrond van hersentumoren & Harvey Cushing Centrum

10.00 : Ontvangst en Introductie [Prof. Dr. Jean D’Haens, Diensthoofd Neurochirurgie, UZ Brussel & Prof. Dr. Philippe Paquier, Prof. Dr. Danielle Balériaux, Prof. Dr. Stan Maes].

10.30 : Basiskennis over de anatomie en fysiologie van het centrale zenuwstelsel [Prof. Dr. Alex Michotte, neuroloog, neuropatholoog].

11.30 : Koffiepauze

12.00 : Aard en prognose van verschillende hersentumoren, inclusief neurologisch onderzoek [Prof. Dr. Jean D’Haens & Prof. Dr. Patrick Herregodts, neurochirurgen].

13.00 : Lunch

14.00 : Oorzaken en consequenties van epilepsie naar aanleiding van een hersentumor, inclusief de medische diagnostiek en behandeling [Dr. Chantal Depondt, neuroloog].

15.00 : Koffiepauze

15.30 : De oorsprong en de historiek van het Harvey Cushing model voor de begeleiding van patiënten met hersentumoren [Prof. Dr. Danielle Balériaux & Prof. Dr. Philippe Paquier].

16.30 : Einde

 

Dag 2 (25/04/2014) : Medische en psychologische diagnostiek

10.00 : Neuroimaging. Introductie in diverse technieken (fMRI, MRI, PET, …) en hun toepassing bij patiënten met hersentumoren [Prof. Dr. Danielle Balériaux, neuroradioloog].

11.00 : Koffiepauze

11.30 : De belangrijkste psychologische consequenties na diagnose van een hersentumor en de psychologische diagnostiek voor emotionele, gedrags- en relationele problemen bij patiënten met hersentumoren (bespreking van specifieke instrumenten) [Prof. Dr. Stan Maes, klinisch psycholoog].

12.30 : Lunch

13.30 : Het neurocognitief onderzoek van patiënten met hersentumoren [Prof. Dr. Philippe Paquier, neurolinguïst].

14.30 : Koffiepauze

15.00 : De voorbereiding van patiënten en hun familie op medisch onderzoek en neurochirurgie [Dr. Véronique De Gucht, klinisch psycholoog].

16.00 : Einde

 

Dag 3 (09/05/2014) : Neurochirurgie en de begeleiding van patiënten, met inbegrip van kinderen en adolescenten

10.00 : Introductie in neurochirurgie, anesthesie en intensieve zorgen (met bezoek aan de afdeling Neurochirurgie van het UZ Brussel): [Prof. Dr. Jean D’Haens & Prof. Dr. Patrick Herregodts, neurochirurgen].

11.30 : De problematiek van kinderen en adolescenten met hersentumoren [Prof. Dr. Anna Jansen, kinderneuroloog].

12.30 : Lunch

13.30 : De diagnostiek en begeleiding van kinderen en adolescenten met een hersentumor en hun ouders [Mevr. Veerle Cosyns, klinisch ontwikkelingspsycholoog].

14.30 : Koffiepauze

15.00 : Gevalsbespreking van kinderen / adolescenten met een hersentumor volgens het Harvey Cushing model [Mevr. Muriel De Witte, klinisch psycholoog].

16.00 : Einde

 

Dag 4 (16/05/2014) : Multidisciplinaire behandeling en psychologische begeleiding

10.00 : De behandeling vanuit een multidisciplinair perspectief [Prof. Dr. Paul Meijnders, radiotherapeut-oncoloog & Prof. Dr. Bart Neyns, medisch oncoloog].

11.00 : Koffiepauze

11.30 : Achtergrond en principes voor de psychologische begeleiding van volwassenen met hersentumoren [Dr. Véronique De Gucht, klinisch psycholoog].

12.30 : Lunch

13.30 : De begeleiding van cognitieve problemen [Dhr. Guy Lorent, klinisch neuropsycholoog].

14.30 : Koffiepauze

15.00 : Gevalsbespreking volgens het Harvey Cushing model [Mevr. Marleen Roosen, klinisch psycholoog].

16.00 : Einde

 

Dag 5 (23/05/2014) : Palliatieve zorg en psychologische begeleiding

10.00 : Palliatieve zorg en begeleiding rond levenseinde [Prof. Dr. Wim Distelmans, radiotherapeut-oncoloog].

11.00 : Koffiepauze

11.30 : Gevalsbespreking in verband met begeleiding rond levenseinde volgens het Harvey Cushing model [Mevr. Hanne Craeymeersch, klinisch psycholoog].

12.30 : Lunch

13.30 : Presentatie en bespreking van gevallen en onderwerpen die door de cursisten werden ingebracht, o.l.v. een klinisch psycholoog [Dr. Véronique De Gucht].

16.00 – 17.30 : Uitreiking getuigschriften en receptie ter afsluiting [Prof. Dr. Danielle Balériaux, Prof. Dr. Philippe Paquier, Prof. Dr. Stan Maes & andere docenten].

 

 InschrijvenDownload programma