Wie zijn wij?

 

services_creat3

Psychologen

Het Harvey Cushing Centrum is een v.z.w. die gespecialiseerde psychologen aanstelt om steun en begeleiding te bieden aan mensen met een hersentumor of een andere aandoening van de hersenen waarvoor een chirurgische ingreep noodzakelijk is.  Zij verlenen ook steun en begeleiding aan familieleden en naasten van deze patiënten.

services_creat3

Financiering

Deze hulpverlening wordt gefinancierd door de v.z.w. en wordt rechtstreeks en kosteloos aangeboden aan alle patiënten en hun familieleden die dat wensen of daar behoefte aan hebben.

services_tech3

Begeleiding

De psychologische hulpverlening houdt rekening met de specifieke moeilijkheden die de patiënten ondervinden, alsook met de complexiteit van het (vaak hoogst technologische) zorgtraject dat ze gaan doorlopen.

Onze uitdaging

Geconfronteerd worden met een diagnose van tumor is een zware psychologische beproeving, en als het om een hersentumor gaat, zijn angst en onzekerheid voor iedereen bijzonder moeilijk te controleren.

services_strat3

Aanpak

Onze psychologische hulpverlening behelst het luisteren naar en praten met de patiënten en hun omgeving.  Ook het verlenen van informatie en het coördineren van de zorg behoren tot onze opdrachten.  Dit alles wordt verzorgd door onze academisch geschoolde psychologen, die zelf een permanente vorming en continue supervisie genieten.

services_creat3

Nazorg

Deze psychologische hulp houdt niet op na een eerste contact of wanneer de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten.  Ook thuis wordt met de patiënt verder contact gehouden als hij/zij of de familie dat wenst.  Patiënten en/of hun familieleden kunnen op elk moment weer contact opnemen met de psycholoog die de patiënt in het ziekenhuis heeft begeleid.

services_creat3

Doel

Het beproevende zorgtraject sereen te begeleiden vanaf de diagnose van de aandoening; De dialoog tussen hulpverleners en patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen; De levenskwaliteit van de patiënt te bevorderen, ook bij terugkeer in de dagelijkse omgeving; Patiënten te helpen belangrijke levensdoelen bij te stellen als dat nodig is.